Tjære til bindingsværk

VEDLIGEHOLDELSE AF BINDINGSVÆRK side. ANVISNINGER til Bygningsbevaring. Center for Bygningsbevaring i RAADVAD. Den der har repareret store mængder af gammelt bindingsværk kan konstatere, at der aldrig blev tjæret rundt omkring tømmeret – kun på ydersiden, hvis der altså blev tjæret.

Det er dog god praksis at tjære undersiden af bundremmen. Desuden giver det god mening at .

Traditionelt findes der tre malingstyper, som er særlig velegnede, når man ønsker , at vedligeholde og istandsætte en bindingsværkbygning. Til det grovere træværk – bræddegavle, porte, døre og lemme – var trætjære almindeligt brugt, og på kirker, klokketårne og møller med spåntage og spån- eller bræddebeklædninger var trætjæren . Er trætjære en god måde at. Hvordan påføres trætjære? Reparation_af_bindingsvaerk. Dette Informationsblad handler om, hvordan man kan konsta- tere og reparere skader på bin- dingsværk i ældre bygninger.

I forbindelse med at jeg ville til at opfriske bindingsværket på vores gamle hus har jeg konstateret at det tidligere er oversværtet med. Beskyt dit træværk med trætjære !

Trætjære har været anvendt gennem århundreder som overfladebehandling. I forhold til linoliemalingen må tjæring ses som et noget grovere arbejde. Tjære har en stærk lugt der helt sender tankerne tilbage til den gamle fiskerihavn. Når man i almindelighed taler om tjære , kan det være enten trætjære eller kultjære, men hvad er forskellen? Og især hvad er trætjære?

Wolf´s Linotjære er særdeles velegnet, hvor man ønsker trætjærens egenskaber kombineret med en farve, på f. Se kvartstaf Stenkulstjære : Et meget sort , flydende biprodukt ved fremstillingen af bygas fra stenkul. Bruges mange steder fejlagtigt til at , tjære bindingsværk med , hvor det kan anrette store skader. Stik : Aflastende og bærende skifte i mursten ( eller natursten ) , anbragt over en muråbning . Tjærekit er uden tvivl den traditionelle form for spartelmasse, der er mest velegnet til udendørs restaurering af f. Mikkels bondegår og hun fandt ham omme bag kostalden i færd med at tjære bindingsværk. Sikken et dejligt vejr, Mikkel, sagde hun, skulle vi. Mikkel lagde tjærekosten fra sig og rettede ryggen.

Ifølge Landbrugsavisen for 29. Jernoxid og kønrøg gav den sorte farve, mens man brændte tjære til at smøre på træværket, dels for holdbarheden, dels som udsmykning. Danmarkshistorien er fuld af bindingsværk. Hist hvor vejen slår en bugt, ligger der – et Knabstrup .

Bulhuset har i sin ældre form jordgravede stolper med omtrent samme afstand som stolperne i et bindingsværkshus. I stolpernes rand er der. Bindingsværk har vel været almindeligt. Man kan tjære tømmeret, lade det stå nøgent, eller kalke det over sammen med lertavlene. En Blære tit saa stor som en Sæbeboble, og naar den gaar itu, sidder det hele i blodigt Kød.

Klovene skal smøres ind i Tjære , for Tjære læger, men det gør væmmelig ondt. Og hele Yveret skal smøres ind i rent Svinefedt. Nåletræ anses som det bedste træ at udvinde . Både af bevaringsmæssige og æstetiske grunde har man behandlet bindingsværkshuse med kalk, tjære og maling.