Storrumskontor adfærd

Det skal gerne være konkret og enkelt, så levereglerne bliver lette at leve op til. Drøftelsen er som regel mere gavnlig end de nedskrevne leveregler. Interventionerne har fokuseret på holdninger, samarbejde, organisering og støjdæmpning gennem ændret adfærd og akustiske reguleringer.

En vigtig erfaring fra projektet er, at det er hen- sigtsmæssigt at skelne mellem støj og forstyrrelse. Fra starten fokuserede vi på, at det er støjen, der generer i et storrumskontor.

Overhold de aftalte spilleregler om adfærd. Det kan være om brug af radio, udluftning, hvor kollegiale samtaler finder ste viderestilling af telefon, når du ikke er på din arbejdsplads mv. Herunder har vi samlet nogle af de forhol der kendetegner arbejdspladser, der har gode erfaringer med håndtering af støj i storrumskontorer. Erfaringerne er hentet fra flere forskellige arbejdspladser.

Ofte strander den mest hensigtsmæssige adfærd på, at vi glemmer det, fordi vi er optagede af arbejdet. Derfor glemmer vi at lufte ud . Vi kan kun fokusere på en ting ad gangen. Indretning af storrum er noget andet end indretning af mindre kontorer.

I storrum er der flere, der skal være enige om indeklimaet. DET EFFEKTIVE STORRUMSKONTOR. Gennem de seneste år har adskillige undersøgelser dokumenteret konsekvenserne af storrumskontorer. På den ene side taler man om forstyrrelse og produktionstab og på den anden om videndeling og innovation. I sidste ende ser det dog ud til, at storrumskontoret er kommet for at . ATP fik hjælp til at dæmpe støjen af COWI og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Derfra tog de ansatte fat på at ændre deres adfærd og vedtog et sæt fælles spilleregler. Man kan ikke opstille regler for alle storrumskontorer. Hver især må de tage stilling til, om man må synge.

Det viser tydeligt, at rummet i sig selv ikke skaber nogen bestemt adfærd. Det sker først, når vi begynder at tale om, hvad . På internettet kan man finde masser af nedskrevne regler, men det er langt bedre at tale sig til rette om, hvordan man skal omgås hinanden, og hvilke hensyn man skal tage. Der er stor forskel på, hvad den enkelte . Typiske incitamenter: › Videndeling. Typiske udfordringer: › Støj og forstyrrelser.

Storrumskontor – hvorfor?

Marin Arildslun der fremhæver, at Topdanmark har en række regler for den enkeltes adfærd , men de bliver udarbejdet lokalt. Til gengæld har projektet glædeligt nyt, når det gælder tiltag, som handler om organisation og adfærd. Her giver en relativ lille indsats målbare og positive resultater i form af, at medarbejderne oplever mindre støj, færre forstyrrelser og bedre mulighed for at koncentrere sig i storrumskontoret. Inden I beslutter jer for at indrette et storrumskontor , bør I overveje, om det passer ind i netop jeres type virksomhed.

I sådanne tilfælde, hvor åbne kontorlandskaber medfører støj, stress og øges sygefravær, vil det være fordelagtigt at opsætte skærmvægge og indføre mulige regler for adfærd i storrumskontoret. Det er ikke alle virksomheder,. Har du spørgsmål til ovenstående, eller kunne du godt tænke et godt råd til indretning af åbne kontorlandskaber, er du altid . Sikkerhedsgruppen har vedtaget ”Regler om adfærd i storrum”. Danske Bank – IT afdelingen. Kontoret er indrettet i en række sektioner opdelt af man- ge skærmvægge og høje . Forandringsledelse: Med tilpas medarbejderinddragel- se styrer vi jer igennem byggeprocesser og flytninger.

Lederrådgivning: Vi vejleder jeres ledelse til at . De åbne kontorer har mange navne og mange forskellige udformninger. Fakta om storrumskontor og åbne kontorlandskaber. I denne forbindelse kan nævnes en række undersøgelser, der primært udgøres af casestudier i organisationer med henblik på at afdække effekterne af åbne storrumskontorer ud fra en viden omkring, at arkitektur og de fysiske rammer har betydning for vores adfærd ved at indvirke på kommunikations- .