Hvad kendetegner en god leder

Nøgleordene er balancegang og at være sig selv. Du kan sikkert blive leder uden dem allesammen, men hvis du stræber efter at blive den bedste, så skal du have styr på det hele. Hvad synes du er den vigtigste egenskab ved en god leder ? De ti kendetegn optræder på en ti-punkts liste, som viser, at en god leder : 1) Udvikler medarbejderne.

Inddrager medarbejderne og prioriterer medindflydelse højt.

Skaber arbejdsglæde og arbejder aktivt for høj trivsel. Har klare mål og forventninger. Der er mange teorier om, hvad god ledelse er og hvad der kendetegner den gode leder.

Man er dog enige visse egenskaber og her nogle af de vigtigste. De er gode rollemodeller. Som ansat er vi temmelig vilde med at have en stærk og tydelig leder, og vi vil gerne have en leder, som vi kan se op til. Får du at vide, at du er den fødte leder ?

Sådan lyder tre af de fem regler, der bestemmer om du får succes som leder. Mestrer du de fem grundprincipper, så er du procent i mål. Af Emilie Welcher-Ulholm, Lederweb. Læs om de fem regler her.

De fleste af os genkender en god leder , når vi møder en. Alligevel er det svært at sætte ord på, hvad. God ledelse er det, enhver leder stræber efter, alle medarbejdere ønsker, og virksomheder kommer længst med. Men hvad er den gode ledelse, og hvordan bliver man en god leder ? Her kan du få inputs om god ledelse, og hvad du skal overveje, hvis du gerne vil være den bedste leder for dine medarbejdere og i din.

Det er en introduktion, som er lavet med nye ledere i tankerne. Denne artikel handler om hvad god ledelse er og hvordan man er en god leder. Hvad er egentlig forskellen på en leder og en chef?

En måde at illustrere hendes sondring mellem ledere og chefer er , at hvor det at være leder er synonymt med at være en god leder , er chefbegrebet det ikke. LÆS MERE : God ledelse må ikke bare blive skåltaler. Især i krisetider er det vitalt med hudløs ærlighed.

I mit professionelle liv har jeg haft fornøjelsen af at udvikle og træne mange forskellige ledere og har i den proces gjort mig en række erfaringer i forhold til, hvad god ledelse er.

Lederen indtager i sagens natur en essentiel rolle i en virksomhed. De udstikker strategi og retning og sørger for at holde medarbejderne på ret . Og det er fuldkommen rigtigt. Men som leder er man nødt til at bruge mere tid på kommunikation end man ellers ville gøre. Det værste, man kan gøre som chef, er at blive usynlig, siger Anders Drejer. Ifølge ham er det også en fejl at lade være med at sige noget, før man er helt sikker på, hvad man kan . Det kræver hårdt arbejde og engagement at blive en virkelig god leder , og de fleste af de nødvendige egenskaber kan læres, hvis du er villig til at lægge en indsats.

Men hvordan realiseres god ledelse, og hvordan definerer man, hvad der gør en leder virkelig god? Gode ledere og gode medarbejdere. De tre egenskaber som kendetegner den gode leder ifølge lederne selv er troværdighe handlekraft og ærlighed. Lederne har tidligere givet otte gode råd i den nu lukkede avis Urban til, hvordan du bliver en god ung leder : Afklar din lederrolle. Find ud af, hvilken type leder du vil være for de ansatte, og hvad dine succeskriterier er.

Fortæl de ansatte, hvad du selv kan, hvad du forventer af dem, og hvordan de kan bruge . Ledere der lykkes1) er et projekt, hvor både ansatte og ledere har skullet vurdere, hvad god ledelse er , og hvilke kernekompetencer en god leder har. Projektet har iden- tificeret fem kernekompetencer hos den succesfulde le- der. Det er ikke de eneste kompetencer, en god leder skal have.

Men disse fem kan betragtes . Drømmen om at sætte sig på skolebænken, lytte til en underviser, læse en masse bøger – og vupti, så er man en god leder ─ er netop intet andet end en. De længes efter en leder, der tør træde i karakter, give klart udtryk for, hvad lederen mener og tror på, og som vil gå forrest og vise beslutsomhed og .