Cellulosefortynder anvendelse

Fjerner også harpiks fra knaster. Fortynding: Celluloselak og Cellulosemaling fortyndes . Betingelser for sikker opbevaring. Krav til lagerrum og beholdere. Specifik(ke) anvendelse (r).

Kan ligeledes bruges til at rense pletter af harpiks, fedt og græs.

SE – ANVÄNDNING: Cellulosaförtunning används för att . Cellulosefortynder anvendes til rengøring af metalemner, sprøjteudstyr, samt som fortynder til maling. Vigtigste kategorier af anvendelser. Erhvervsmæssig anvendelse. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet.

En alsidig kemikalieblanding. Den er handy, hvis du skal male, eller hvis du har stridige pletter på tøjet. Den alsidige anvendelse gør, .

Erstatter den: Mådevej 80. Kontaktperson: Jørgen Jakobsen. Grænseværdier ifølge bekendtgørelse nr. Søgeord: d for at tilføje varenr.

Esbjerg Farve Og Lakfabrik . Beskrivelse: Produktet anvendes som diverse fortynding, affedtning o. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes. Som fortynder til maling og lak og som rensefortynder. Emballage: 2ltrs tromler – 1. Til fortynding af lak og maling samt afrensning af overflader. Brugbar til fortynding af maling og celluloselak.

Velegnet til rensning af flere forskellige materialer og typer af snavs. Rengøring af pensler og værktøj i forbindelse med malearbejde . Borup Kemi ikke kan gøres. Demineraliseret vand side.

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. Anvend særligt arbejdstøj. Risiko for farlige reaktioner.

Navn på etiket (dokumenttitel). Påbud om at udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger for eddikesyre, acetone, terpentin og cellulosefortynder. Blandingsprodukt af opløsningsmidler, bl.

Det fremgår af § i bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer, at bekendtgørelsen omfatter ethvert arbejde med stoffer og materialer, herunder anvendelse og håndtering.