Bæredygtighed byggeri

Lavenergibyggeri, miljørigtigt byggeri, grønt byggeri og bæredygtigt byggeri – er disse begreber alle udtryk for det samme? Svaret er nej – om end de alle har som mål at nedsætte energiforbruget og i nogen grad begrænse miljøpåvirkningerne, adskiller bæredygtighed sig væsentligt fra de øvrige. Allerede under byggeriet træffes der valg, som påvirker miljøet. De individuelle produktmærker, som vedrører bæredygtighed , giver allerede et fingerpeg om et produkts grønne profil.

I de seneste år er disse produktprofiler blevet suppleret af klassificeringssystemer inden for byggeriet.

HVIDBOG OM BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET. Sekretariat og projektledelse . Byggeri står i dag for mere end en tredjedel af det samlede energiforbrug, og det er således ikke kun miljøet, der vinder, hvis vi bygger mere bæredygtigt. I Realdania har vi støttet en række byggerier, der er med til at demonstrere, hvordan man både i byggeprocessen og den efterfølgende brug kan have fokus på . Det vil sige, at et byggeri er bæredygtigt i både miljømæssig, økonomisk og social forstand.

Kort fortalt betyder det, at et byggeri belaster miljøet mindst muligt, at byggeriets samlede økonomi fra opførelse til nedrivning er så . Vores samfund har både ud fra en miljømæssig, social og økonomisk synsvinkel behov for en ambitiøs indsats omkring det bæredygtige byggeri. Byggeriet er ansvarlig for en stor del af vores samlede energi- og ressourcefor- brug.

Derfor er det afgørende, at vi sikrer en bæredygtig udvikling af . Vi har bred erfaring med bæredygtige byggeprojekter, hvor vi gør brug af state-of- the-art metoder og koncepter som vugge til vugge, livscyklusomkostninger, livscyklusanalyse, . Vi kan bygge bæredygtigt. Bæredygtigt byggeri og transport er vigtigt. Mange målsætninger for bære- dygtigt byggeri. Hvor kan byggeriet gøres mere bæredygtigt.

Varmebesparelser i nybyggeri. Masser af arkitekter har de senere år opnået en ekspertise i miljømæssigt bæredygtigt byggeri , og kan endda koble den med den økonomiske bæredygtighed. En ressourcebevidst og human udvikling af byer og bygninger er helt afgørende for en bæredygtig fremtid. Arkitema ønsker at bidrage aktivt til at videreudvikle byggebranchen i en mere ansvarlig retning. Vores team af dedikerede specialister arbejder derfor målrettet med fokus på ressourceeffektivitet, . Alle snakker om bæredygtighed.

Future House arbejder med bæredygtighe som et grundlæggende parameter for vores husbyggeri. Hvad er bæredygtigt byggeri ? Et bæredygtigt byggeri er defineret ud fra tre aspekter: miljø, menneske og økonomi. Men følger du disse gode råd om materialer og planlægning, kan du gøre dit husbyggeri mere bæredygtigt.

For os handler bæredygtigt byggeri ikke kun om at spare på energiforbruget: Husene skal have et godt indeklima og dermed være sunde at leve i – og samtidig være til . Kvalitetssikring og bæredygtighed. I forbindelse med kvalitetssikring er der forhold man skal være opmærksom på. For det første skal alle byggevarer som er CE-mærkede (dvs. som har en standard) have en ydeevnedeklaration. Denne kan være skrevet på dansk eller engelsk og skal være tilgængelig i printet form eller på . De sociale, det miljømæssige og de økonomiske aspekter. En anvendelig publikation i forbindelse med bæredygtighed , og certificering heraf, er den hvidbog som Bygherreforeningen har udgivet.

Hent Bygherreforeningens hvidbog . Når du skal igang med et bæredygtigt byggeri , kan du have brug for viden om og inspiration til, hvad mulighederne er – både som håndværker og bygherre. Måske særligt på et område som bæredygtigt byggeri kan det være en hjælp til at komme igang, at lære af eksisterende erfaringer og dem, der allerede har arbejdet . I alle projekter stræber vi efter at sikre alle aspekter af bæredygtighed på kort og lang sigt. Det være sig miljømæssigt bæredygtighe social bæredygtighed og økonomisk bæredygtighed. I denne sammenhæng er vugge til vugge . Et af resultaterne er en række bygningsark, der er bygget op omkring tre hovedtemaer og en række undertemaer i bæredygtigt byggeri : Materialeomtanke – Ydervæggens miljøbelastning (skal ses i sammenhæng med et udviklet LCA- værktøj) – Genbrug og genanvendelse – Uønskede skadelige stoffer – Dekomponerbare . I al vor projektering anvender vi vor kvalitets- og miljøhåndbog, som angiver vor politik for kvalitet og vore mål for miljø og bæredygtighed. Værd at vide om bæredygtighed og byggeri.

Bygninger er en vigtig ramme for vores hverdag. Det er her, vi tilbringer op mod af tiden.