Vindbrydende net

EXPO-NET har udviklet en række produkter, der passer til nutidens krav om dyrevelfærd i stalde med naturlig ventilation. Erfaringen viser, at frisk luft giver sunde dyr. Moderne stalde bygges derfor med naturlig ventilation , der sikrer et rent og tørt miljø i stalden til skade for bakterier, insekter, støv og lugt.

Foruden en bred vifte af standardprodukter har vi specialiseret os i fremstilling af kundedesignede produkter af høj kvalitet. Vores moderne og fleksible produktionsteknik muliggør en .

Nettet reducerer vindhastigheden effektivt, hvilket f. Endvidere mindskes frost- og insektangreb, jorderosion og vandfordampning. Type 1er et grønt net med firkantede masker og vindreduktionen er på ca. Nettet kan anvendes til samme formål som de øvrige . Denne type fås som den eneste i grå farve. Dette net benyttes også til armering af indkørsler, så man undgår, at fliserne sætter sig.

EXPO-NET læhegn giver de bedste betingelser for en miljøvenlig atmosfære i haven og på terrassen, og ikke mindst giver læhegn meget fine betingelser for planters og træers vækst.

Net er at foretrække som læhegn fremfor en mur eller et . Attention Vi har ikke yderligere information om dette produkt. Denne side er fokuseret på at distribuere viden om byggematerialer til byggeriets professionelle parter. Plastic forhæng – ”Gardin i strimler”, klovbad og vores staldvogne. Du finder også løftegaffel, trillebør og medicinskab samt vindbrydende net. Nogle der har erfaring med dette til løsdrift (eller ridehal)?

Vi leverer også stærke og langtidsholdbare vindbrydende net og fuglenet. Det øverste af væggene hele vejen rundt er åbent og forsynet med en vindbrydende net der giver ventilation og lys. Det kunne have været tremmer i stedet, men nettet lukker bedre for vinden.

Til gengæld bliver det beskidt, men da vi vasker hytterne, gør det ikke så meget, siger Claus Jørgensen. Tagdugen er hvid polythene, som kun tillader af sollyset at trænge ind. Hallens facon, gør at den tåler utrolige vindpåvirkninger uden skade. Hallen er let at montere, dette kan for en middelstor hal klares af mand på en uge. Hertil kommer afdækningspresenninger, toprullepresenninger, luftlededuge og et bredt udvalg af andre produkter.

Vi kan også lave såkaldte miljøfolier til landbruget vindbrydende net til staldbygninger.

Vi udfører alle former for landbrugsbyggeri, både renovering og nybygning. Som eksempler kan nævnes. Hvornår opstår problemerne?

Problemer med stillestående og meget varm luft i stalden opstår om sommeren, hvor der er høje temperaturer kombineret med stillestående vejr. I uisolerede stalde kan varmeindstrålingen fra tagkonstruktionen forøge problemet. Nye stalde er ofte brede . Vindbrydende net opsat på tre af den besøgte hyttes sider samt en helt åben front giver god ventilation og tilstrækkeligt med lys i ”Countryhytte”.

Over en periode på halvandet år blev en uisoleret toklimastald til smågrise sammenlignet med en isoleret toklimastald i én besætning, hvor alle grise var født på friland. Den uisolerede stald havde naturlig ventilation, hvor luften kom ind via et vindbrydende net med et manuelt reguleret gardin foran.