Store bogstaver versaler

Forklaringen skulle være, at vi læser ved at genkende formen på ordene og grupper af ord. Ord med både små og store bogstaver (minuskler og versaler ) har unikke former, hvor ord som kun er skrevet i versaler har den samme form ( rektangulær). Dermed skulle ord i versaler være sværere at skelne for . Versaler har ingen modsætning.

Nej, det er kapitæler du tænker på.

NY POESI MED STORE BOGSTAVER. Af: Lotte Svane Strange Petersen. Det er ikke til at holde u men det er heller ikke til at holde op. Yahya Hassans historie er barsk, og hans digtsamling er fremragende. Den skal helt klart læses i folkeskolen.

På moderne elektronisk tekstbehandling genereres kapitæler næsten altid ud fra skriften man skriver med. Således konverteres de oprindelige minuskler egentlig blot til formindskede versaler.

De store bogstaver (f.eks. i et personnavn) . En majuskel eller versal (også kaldet blokbogstav) betyder inden for den typografiske verden et stort bogstav , f. Ordet versaler eller versalier stammer egentlig fra den gamle typografiske skik at lade verslinjer begynde med stort bogstav. Med indførelsen af de frie vers, for ikke at tale om knækprosaen, blev det uhyre sjældent at møde disse nu opsigtsvækkende versaler , der synes at bremse dynamikken – det kan der findes andre metoder til. Tværtimod møder man dér eksempler på, at digterne helt sløjfer de store bogstaver fra første . Du kommer sikkert af og til i den situation, at du har skrevet tekst med store bogstaver , som du vil have ændret til små bogstaver eller omvendt.

Du kan selvfølgelig markere teksten og skrive den samme tekst igen. Der findes dog en meget hurtige metode: . Stort eller lille bogstav? Det er lettere at læse små bogstaver end STORE BOGSTAVER. BOGSTAVER ( VERSALER ), ER MEGET SVÆRERE AT LÆSE, BL.

Du kan påvirke tekstens læsbarhed ved at bruge minuskler (små bogstaver) og versaler ( store bogstaver ) med omtanke. FORDI ALLE BOGSTAVERNE HAR SAMME HØJDE. Som det fremgår tydeligt af sidste sætning, hæmmer det læsningen, når store tekstmængder skrives med store bogstaver. Det betyder ikke, at versaler ikke kan benyttes til f. Kapitæler ændrer den markerede tekst til at være skrevet med kapitæler, hvor alle bogstaver er versaler , men små .

Når man bruger versaler ( store bogstaver ) i en skreven tekst, er det et typisk tegn på at man råber eller taler meget bestemt. Eksempel: HVORNÅR KAN JEG FORVENTE AT FÅ MINE VARER? Ovenstående kan næsten kun opfattes negativt og tilsvarende effekt risikerer man at opnå med overdreven brug af bold ( fed) skrift . Langt de fleste ord skrives med små bogstaver i almindelige danske tekster.

Men af og til bliver man i tvivl om det nu skal være det ene eller det andet. Denne paragraf giver ikke en udtømmende oversigt over hvordan man bruger store og små bogstaver i forkortelser og lign. Men den behandler nogle vigtige grupper af forkortelser mv. Det er også en god idé at bruge små og store bogstaver, som vi gør her i bogen, i stedet for versaler, som er store bogstaver : VERSALER ER SVÆRE AT LÆSE OG ER DERFOR BEDST TIL OVERSKRIFTER ELLER OPSLAG.

Det er vigtigt, at du ikke har mange forskellige skrifttyper i din tekst. Du skal holde dig til den . Det skyldtes en norm fra poesi, hvor de første bogstav i hver verselinje blev skrevet med en versal , resten af linjen blev skrevet med kursive minuskler. Ofte var der et mellemrum mellem den indledende versal og resten af lnjen.

Af og til ser man stadig versaler brugt . Første karakter er et bogstav, der viser SKS-hovedgruppen. De resterende ni karakterer er alfanumeriske. Hvor mange bogstaver og tal der indgår i koden, varierer fra hovedgruppe til hovedgruppe.

Alle tal og store bogstaver ( versaler ) kan anvendes – dog ikke Æ, og Å. De dele af DRG-diagnosesystemet, som en læge . Han havde allerede overskredet tilstrækkeligt mange grænser i denne efterforskning, og efter alle årene med løse forbindelser kunne han temmelig hurtigt aflæse, om han havde en chance eller ej.