Pcb i maling

PCB , er det nødvendig med prøvetaking og analyser. Eldre isolerglassruter og elektrisk- og elektronisk avfall har egne innsamlingsordninger og trenger ikke å analyseres. PCB PCB er en gruppe klororganiske forbindelser som ikke finnes naturlig i miljøet, men som er framstilt syntetisk. De inneholder karbon, med ett til ti kloratomer festet til karbonskjelettet i ulike posisjoner.

PCB ble blant annet brukt i elektrisk utstyr og i bygningsmaterialer som mørteltilsetning, i isolerglasslim, fugemasse og maling. Alt PCB -avfall fra bygg skal leveres som spesialavfall.

Murpuss, maling , avretningsmasse. Hvor mye PCB finnes i bygningsmassen og hvor finner vi dette? Mørtel, puss, etc tonn ? Hovedkilden for gjenværende PCB er bygg og anlegg.

NGUs nye PCB -undersøkelse. Maling kan finnes i alle bygninger, og ble brukt både utvendig og inn- vendig. PCB smitter lett over på omkringliggende materialer.

En del typer bygg og anleggsavfall inneholder PCB , for eksempel maling , fuger, murpuss, avrettingsmasse. Bruk av PCB er i dag forbudt.

Skrog, styrehus og master på passasjerskip, ferger, hurtigruter og lasteskip kan fremdeles ha PCB – holdig maling fra denne tiden. Videre kan KK- maling ha vært brukt på . Isolerglassvinduer: PCB er brukt som lim rundt kanten av eldre doble eller triple vinduer. Fugemasse: PCB er brukt i fugemasse mellom betongelementer i større bygninger, samt som tetningsmasse rundt vinduer og dører. Maling : PCB ble brukt som mykgjører i en del malingtyper. Spesielt brukt i maling til . Mo i Rana: Mo Industripark.

Porsgrunn: Herøya Forskningspark B92. PCB og Pb bestemmelse i maling. Det ble funnet at PCB ble oppkonsentrert i en finfraksjon (0-mm) med en prosentfaktor på omlag. Fant PCB -rester i betongmassene. Betongrestene fra byens gamle rådhus viste seg likevel å inneholde PCB -holdige malingsrester.

Dermed fikk Norges Miljøvernforbund rett. FANT PCB : Betongen fra byens gamle rådhus ble ikke renset for PCB -holdig maling da massene ble dumpet på fyllinga i . Maling Forskjellige typer av eldre maling kan inneholde PCB. Omfanget i bruk av slik maling i Norden er ikke godt nok kjent.

I Norge finnes de høyere konsentrasjonene av PCB først og fremst i . Hvad kræver det at fjerne PCB fra en bygning? Det betyder, at det i mange tilfælde er nødvendigt at skære betonen omkring fugerne væk, ligesom beklædning af f.

Rester av maling , beis og lakk skal du levere inn som farlig avfall. Avskrapt, eldre maling fra hus kan samles opp ved hjelp av en plastduk eller liknende, slik at minst mulig miljøgifter havner i blomsterbed og så videre. I elektronik blev der benyttet olier tilsat PCB. PCB er et flygtigt stof, som siver ud i bygningselementer, luften og naturen omkring fuger og maling.

Bearbejdning som medfører varmeudvikling bevirker, at PCB af- damper fra materialerne. Man kan ikke direkte se, om en fuge indeholder PCB. PCB -fuger er enten elastiske eller . Foto: Steinar Amlo, Norconsult AS. Hvilke undersøkelser gjør NGU i bymiljøet?

Asfalt , asfaltmaling og asfaltlim? PCB i maling , puss og betong.