Opbevaring af regnskabsmateriale

Opbevaring af bogførings- og regnskabsmateriale. Dette afsnit handler om opbevaring af bogførings- og regnskabsmateriale. Som regnskabsmateriale anses bl.

Registreres på baggrund af elektronisk overførte data, skal den bogføringspligtige desuden dokumentere den enkelte overførsel og dennes tidsmæssige placering. Den teknologiske udvikling har derfor gjort det mere fordelagtigt .

Dog kan alt regnskabsmateriale opbevares i Finlan Islan Norge eller Sverige i hele opbevaringsperioden, dvs. For opbevaring af regnskabsmateriale i papirformat i . Læs om reglerne for opbevaring af regnskabsmateriale. Bestemmelserne i regnskabsbekendtgørelsen om opbevaring af regnskabsmateriale er baseret på de tilsvarende bestemmelser i kap. Information omkring krav til opbevaring af regnskabsmaterialet og dispensation heraf.

Folketinget vedtog den 22. Med lovændringen indføres i bogføringsloven en generel regel om, at regnskabsmateriale (uanset form) skal opbevares på en sådan måde, at det uden vanskeligheder kan gøres .

BDO ønsker med denne vejledning på en nem og overskuelig måde at give et overblik over de mange krav og pligter, bogføringsloven stiller til virksomheder. Vejledningen kan læses fra begyndelsen til enden, eller der kan startes med. Elektronisk opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet.

På baggrund af en ændring i bogføringsloven kan virksomheder fra 1. Vi har i en artikel her på hjemmesiden tidligere beskrevet de temmeligt svære vilkår, der har hersket vedrørende muligheden for at opnå dispensation i forhold til bogføringslovens krav til opbevaring af regnskabsmateriale uden for Danmark. Nu har Erhvervsstyrelsen imidlertid offentliggjort en vejledning . L Forslag til lov om ændring af bogføringsloven. Af erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S). Føj hele Ltil dokumentkurven . Bilag, der vedrører registreringer fra før den 1. S i bekendtgørelse nr. Overtrædelse af reglerne straffes efter de hidtil gældende regler.

Dog kan man godt få lov til at opbevare det i norden (Finlan Islan Norge eller Sverige) så længe offentlige myndigheder kan få adgang til det pågældende system og regnskabsmaterialet. Lovforslaget ændrer reglerne i bogføringsloven om opbevaring af regnskabsmateriale , så regnskabsmateriale i elektronisk form fremover kan opbevares i udlandet uden forudgående ansøgning eller anmeldelse til offentlige myndigheder, såfremt virksomheden opfylder en række nærmere fastsatte krav. Det er som ovenfor nævnt ikke en pligt, at interessentskabet aflægger en årsrapport, men såfremt bare en interessent kræver det, antages det, at interessentskabet skal aflægge en årsrapport.

Til gengæld opstilles der fire krav, som altid skal opfyldes, når regnskabsmaterialet opbevares elektronisk – uanset hvor i verden det opbevares.

I en række nyere kendelser fra Erhvervsankenævnet er den meget restriktive praksis som Erhvervsstyrelsen normalt anlægger vedrørende dispensation til opbevaring af bogføringsmateriale i udlandet blevet alvorligt udfordret. Formålet med ændringen af bogføringsloven er at tilpasse reglerne til den digitale udvikling, hvor også Cloud-løsninger er blevet mere udbredte.