Omsorg i vuggestuen

Titlen er ikke tilfældig, for det er forfatternes håb, at de med bogen kan sætte fokus på et noget forsømt område. De vil gøre opmærksom på, at vuggestuepædagogik både er omsorg , trivsel og læring. At livet i vuggestuen skal handle om relationer, tilknytning, sprog, krop og masser af glæde.

Og at det er et meget nødvendigt . Omsorg er vigtigere end læring i vuggestuen.

Hvordan har børnene det i vuggestuen ? Gitz-Johansen forsøgt at svare på ved at observere 6-måneder gamle børn gennem et år i en dansk vuggestue. Spørgsmålet er vedkommende i en pædagogisk hverdag, hvor grundlaget for . Af hende selv har omstillingsprocessen fordret en meget høj grad af tilgængelighed og tilstedeværelse som leder. Læreplaner i vuggestuen er på den politiske og faglige dagsorden, men det er ifølge en forsker helt forkert.

Han efterlyser fokus på det følelsesmæssige arbejde. Her lever de livet mens forældrene arbejder.

Deres tætte tilknytning til mor og far (storesøster og mormor m.fl.) bliver langsomt udvidet til også at omfatte primærpædagogen i vuggestuen. Hvis de personlige og normeringsmæssige ressourcer er gode, får børnene udvidet kredsen af nære og . Endelig er vuggestuen pædagogik sat på forskningsdagsorden af Ole Henrik. Et forsøgsprojekt, hvor nyansatte pædagoger og medhjælpere arbejder med at inddrage børnene aktivt i vuggestuens omsorgsfunktioner f. Beskrivelse af hverdagen i to forskellige institutioner om hvordan selv små børn fra at have været passive genstande for omsorg bliver aktive deltagere i omsorgsprocessen. Vi skal tale mere om omsorg og mindre om læring. Sådan lyder det fra forsker Thomas Gitz Johansen efter at have observeret i en vuggestue i et år.

Dette indhold er leveret automatisk via RSS uden ansvar for Altinget. Tilmeld dig gratis nyhedsbrev fra Altinget. Derfor skal daginstitutionerne først og fremmest sørge for, at de mindstes grundlæggende følelsesmæssige behov er opfyldt.

Hjemme får barnet den primære omsorg fra sine forældre, og i vuggestuen og senere i børnehaven skal barnet have . Den nødvendige omsorg i vuggestuen. Jeg er børneforsker og laver i øjeblikket feltarbejde i en vuggestue. I vuggestuen i Kernehuset har vi børn, der sover på forskellige tidspunkter i løbet af dagen. Nogle sover to gange, og andre har kun brug for en .

Dette projekt strakte sig over ca. Det er meget øjenåbnende. Videooptagelserne blev så vidt muligt hver gang. Med OMSORG mener vi: Mere end trøst! Vi lægger vægt på, at vi fra starten af får skabt en god og tryg tilknytning til minimum voksen (primær pædagog).

Dette gør vi igennem en indkøring, som passer til det enkelte barns alder og personlighe og ud fra de rammer forældrene har til rådighed. Denne bog retter blikket mod de 0-3-årige børns liv i vuggestuen , som på den ene side handler om børnenes indbyrdes samvær, deres fælles aktiviteter og spi- rende venskaber, og på den anden side det pædagogiske personales målrettede samvær og interaktion med det enkelte barn og grupper af børn. Når mennesker i hverdagslivet – og ikke mindst i familien – er i samspil med hinanden, indgår der ofte en omsorgsdimension, da man bestræber sig på at opfange og tilgodese de andres behov og interesser. Foruden en sådan privat, naturlig og uformel omsorg ses i vuggestue , børnehave, skole, plejehjem og hospital en .