Matematik udregner

De fleste har siddet og bandet en matematik -opgave langt væk, fordi de bare ikke gad at give mening, men det er slut nu, lover folkene bag den nye app PhotoMath. Trænger du til hjælp til at beregne forskellige ting inden for matematik , økonomi og kroppen? Vi giver dig information, formler og eksempler på opgaver med dertilhørende løsning. Du kan lavede avancerede udregner og løste ligninger med den, hvis du fx har matematik på A niveau.

Lommeregneren er udviklet i samarbejde med vores partner, Nemlommeregner.

Du finder samtidig andre beregnere og guides til valg af . Naturligvis er det en god idé at bruge WordMat, når du skal op til den skriftlige prøve i matematik ! Og husk, at du har mulighed for at bruge de sædvanlige redigeringsværktøjer i Word. Husk altid at fremhæve facit og brug benævnelse, hvis der er brug for det (dvs. meter, kr., m ml osv.)! HUSK at sætte tabulatorer ind – de er . Til den skriftlige matematik eksamen kan der komme tre varianter af emnet indekstal. Når man beregner et resultat, kan man undersøge, hvor tæt en målt værdi er på tabelværdien.

I så fald taler man om afvigelse i procent mellem tabelværdi og den målte værdi.

En procentvis afvigelse er en sammenligning, der beskriver den afstand eller værdi, der er til det, man havde forventet som resultat. Pulsen måles som antal pulsslag pr. Når Gustav træner vil han kende sin puls.

For hurtigt at beregne sin puls tæller han, hvor mange pulsslag han har på sekunder. Hvad er Gustavs puls, hvis han har pulss. Vi udregner i første eksempel arealet af en kugle. Rumfang af kugle, eksempel.

Eksempel kugle med radius på cm. Denne kugle har en på cm. Her introducerer vi en formel til at beregne hvor mange forskellige udfald vi har, både hvis vi er interesserede i udfaldenes rækkefølge og hvis vi ikke er. Resultatet 3plus 1fra anden udregning giver 40 som er sidste del af resultatet.

Her gennemgår vi hvordan man løser en andengradsligning. Man siger, at „i et produkt er faktorernes orden ligegyldig. I det matematiske fagsprog siger man, at den kommutative lov gælder for multiplikation: a. Faktorisering At faktorisere en størrelse (eller et tal) betyder at skrive størrelsen som et . I dette afsnit ser vi på hvordan man.

Formlerne for disse beregninger ses i følgende tabel.

Vi starter med rektanglet og bevæger os derefter videre til andre figurer. For hver af dem giver vi et argument for, hvorfor arealformlen ser u som den gør. Der gennemgås rektangel, retvinklet trekant, trekant, parallelogram, . Vi lærer at udregne logaritmer og bliver præsenteret for logaritmeregnereglerne, som man blandt andet kan bruge til at omforme udtryk, så de bliver lettere at regne ud. Desuden introduceres vi til den naturlige logaritme og andre logaritmer. Man beregner altså, hvor stort beløbet er efter n terminer.

Termin er et ord lånt fra bankverdenen, hvor det betyder perioden mellem to rentetilskrivninger). Det er også muligt at isolere de øvrige størrelser i renteformlen. Bemærk, at når man krydser to vektorer med hinanden, så får man en ny vektor.

Der findes en måde, så det er lettere at huske, hvordan man udregner krydsproduktet. Når man skal finde førstekoordinatet i krydsproduktsvektoren, så holder man en hånd over de to førstekoordinater og udregner determinanten af . Her benytter vi funktionstilvæksten til at beregne en funktions differenskvotient. Derefter ser vi på grænseværdien af differenskvotienten hvorved vi finder differentialkvotienten for en funktion.

Vi ser på hvad definitionsmængden og værdimængden for en funktion er for noget og hvordan man bestemmer disse for en given funktion.