Førlederkursus

Førlederkursus skaber klarhed. Nogle får styrket deres lyst til at arbejde som leder, mens andre finder ud af, at det ikke er noget for dem. I Horsens Kommune har vi et særligt forløb for medarbejdere, der interesserer sig for ledelse og som godt kan se sig selv som ledere på et tidspunkt.

At søge en lederstilling vil for mange virke lidt abstrakt, for hvad indebærer lederjobbet? Hvad skal man overhovedet kunne eller være for at blive en god leder?

Lærer til leder er et uddannelsesprojekt, som skal sikre, at kommunerne får flere og bedre ansøgere til lederstillinger i folkeskolen. Deltagerne styrker deres lederidentitet og kvalificeres til at være leder i skolen. Fra medarbejder til leder. Før-leder uddannelse for medarbejdere med lederpotentiale. Indsigt i relationel ledelse som fundament for lederfaget -Overblik over styringsmekanismer og organisation – Kompas til de mange veje ind i ledelse.

AMELUNG- organisationsudvikling. Tag diplom i ledelse og bliv en komplet leder, som arbejder professionelt med strategi og organisation.

Det kan fx være kolleger på din nuværende arbejdsplads, tidligere studiekammerater eller deltagere på et førlederkursus. Sådan et førledernetværk kan fx. De har gjort to ting: Stillet de nødvendige øvebaner op for mig, så jeg er blevet tilpas udfordret. Kurset er også til dig, som ønsker . Og arbejdet med at kvalificere mig personligt og fagligt med den nødvendige uddannelse og sparring, siger Simon Elkjær Mæng, der også blev sendt på førlederkursus.

I Børn og Unge tilbyder vi i samarbejde med de andre magistrater i Aarhus Kommune to spændende ledertalentforløb. Det ene forløb er målrettet de medarbejdere, som allerede har besluttet sig for at ville være leder. Og det andet forløb er for de medarbejdere som ønsker at finde ud af, om de har lyst til en lederkarriere.

Uddannelsesforløb: Forløbet strækker sig over cirka måneder. Vil du gerne blive klogere på, om pædagogisk ledelse er noget for dig? Her finder du tværfaglige kurser samt kurser, der henvender sig til andre faggrupper end lærere. Ud over lærere kan det fx være pædagoger, der arbejder i skolen, eller medarbejdere og ledere inden for det sociale eller sundhedsfaglige område. Som leder og medarbejder i en moderne virksomhed – privat eller offentlig – står du over for udfordringer med at skabe vækst, innovation og forandring.

Du oplever dagligt en række udfordringer og dilemmaer i spændingsfeltet mellem mennesker, økonomi og organisation, som kræver stor viden og teoretisk reflekteret . Det er ikke noget før-lederkursus ”, understreger han. De er jo afgørende for, hvordan kulturarven bliver forvaltet”, siger .

Vi har samlet et bredt udsnit af kurser og efteruddannelser om ledelse og organisation, som kan hjælpe dig i din udvikling som leder. Fokus er på ledelses- og medarbejderudvikling både i et strategisk og operationelt perspektiv og i forlængelse heraf at udvikle HR-værktøjer, der understøtter. Viborg Kommune, har lige afsluttet et førlederkursus og netop søgt sin første lederstilling som skoleleder.

Ledelse indbefatter både . Jeg har tidligere været leder i forsvaret, blev derefter lærer, men har længe kunnet fornemme, at jeg gerne ville gå videre inden for skoleverde- nen. Derfor sprang jeg på det her forløb med det samme, jeg fik .