Eu varemærke

Dit varemærke fortæller kunderne, hvem du er. The latest report in the quantification of infringement study series, released today by the EUIPO, through the European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights, shows that EUR 2. Du kan beskytte dit varemærke i hele EU med én enkelt ansøgning. Processen minder i store træk om at ansøge i Danmark, men du skal indlevere ansøgningen til EU -kontoret for varemærker og design, OHIM.

Når EUIPO har modtaget ansøgningen, undersøges det, . Hejsa, Jeg vil gerne have lavet varemærkebeskyttelse på mit firmanavn, helst til billige penge.

Er der nogen der kan hjælpe mig herinde? Registreret varemærke ( EU ) bliver ikke brugt. Det nye gebyrprincip retter sig både mod nye varemærkeansøgninger og, afhængigt af forfaldstidspunkt, for fornyelser af EU -varemærker. I relation til transitvarer indføres regler som i betydelig grad tilgodeser rettighedshavere, som indtil nu har måttet tåle transit af varer udstyret med deres varemærke , . Piratkopiering af mærkevarer er et stigende problem i EU , men der er hjælp at hente.

Få gode råd til at beskytte dit brand med EU -varemærker her. Virksomhederne skal passe særdeles godt på deres varemærker fra den 1. EU – varemærke træder i kraft.

Indtil nu har Patentdirektoratet haft juridisk myndighed til at agere vagt- hun når . Små og mellemstore virksomheder (SMV) må belave sig på, at det bliver betydeligt dyrere og mere bøvlet at få beskyttet sit varemærke i EU. Der er dog mulighed for gennem internationale samarbejder at indlevere en samlet ansøgning, dels gennem EU -varemærkesystemet og dels via Madrid-Protokollen. Havde man således beskyttet sit varemærke i klasse for befordringsmidler” omfattede dette . Gennem EU er det muligt at få varemærkebeskyttelse i alle medlemslande ( inklusiv Danmark) med blot en enkelt registrering. EU varemærket har altid været en stor succes. Med en sådan registrering opnår du beskyttelse i alle EU-lande på en gang gennem én enkelt ansøgning.

Ved at registrere dit varemærke i EU undgår du, at andre virksomheder indenfor unionen tjener penge på dit varemærke, idet du kan . Det er således en nem måde at opnå . EU-varemærker bliver billigere. EU-Kommissionen og Rådet blev i sidste uge enige om en aftale, der . I forhold til en senere konflikt vil rettighedshaveren altid kunne påberåbe sig sin ret via registreringen i stedet for at skulle . I modsat fald slettes varemærket fra registret. Ansøgningen er ukompliceret og økonomisk overkommelig, også for små virksomheder.

Der er i den forbindelse sket en række væsentlige ændringer, som kan have stor betydning for indehavere af EU -varemærker. Visse ændringer er selvfølgelig mere indgribende end andre. Eu – varemærke Aarhus – firmaer, adresser, telefonnumre.

Beskyttelsen gælder i ti år og kan fornyes i et uendeligt antal af tiårs-perioder.

Use is for Single Users only via a VHP Approved License. Procesejer Procesmål Kvalitetsparametre og Key Performance Indicators Proces Output og For information and printed versions please see . Varemerkeregistrering i EU blir billigere – og sikrere. Fremadrettet skal også farver og lyde ifølge EU være kendetegnende for et varemærke. Samtidig ophæves kriteriet om, at mærket skal kunne gengives grafisk. Der er nemlig en over-gangsperiode, hvor man kan indgive en erklæring for EU- varemærker, der er berørt af ændringen, for at sikre, at fortegnelsen over varer og tjenesteydelser omfatter det, den skal.

Varemærket er desuden registreret i Norge og Schweiz.