Dgnb konsulent

Dette kursus vil kunne tages uafhængigt af, om man på forhånd er uddannet DGNB – konsulent. Kurset kræver dog ligesom konsulentuddannelsen for kontorbygninger, at deltagerne opfylder nedenstående adgangskrav. For at kunne deltage på såvel DGNB-konsulentuddannelsen for kontorbygninger som for byområder . En uddannelse som konsulent i DGNB -system Denmark giver dig en indgående forståelse for DGNB -certificeringssystemet for bygninger med afsæt i systemet for nye bygninger.

Du vil i løbet af uddannelsen få gennemgået alle kriterier i certificeringssystemet samt få udleveret DGNB -manualen.

Green Building Council (DK-GBC) er en non- profit medlemsorganisation, der arbejder for at udbrede bæredygtighed i byggebranchen. Vi certificerer bæredygtigt byggeri og uddanner konsulenter og auditorer i DGNB certificeringsstandarden. GREEN BUILDING COUNCIL DENMARK. Vi repræsenterer 2organisationer og går forrest i kampen mod klimaudfordringer ved at dokumentere bæredygtige kvaliteter i byggeriet via DGNB -certificering. Konsulentuddannelsen i kontorbygninger . Han har netop gennemført sin eksamen, med klassens bedste resultat.

Arkitekt hos BJERG Arkitektur, Marie Mølgaard Vinther har netop bestået sin eksamen og tilegnet sig titlen som DGNB – konsulent. Vi ønsker, her fra BJERG Arkitektur, Marie et stort tillykke!

DOMUS har fået endnu en DGNB – konsulent. Det skaber gennemsigtighed i processen og bygge- riet, og dermed også i arbejdet med en certificering og er medvirkende til at øge kvaliteten i projektet som helhed. Vi oplever en tilgang i opgaver, og søger derfor en engageret DGNB – konsulent , der både kan arbejde selvstændigt med opgaverne og har lyst til at dele sin viden og erfaring med kollegerne. Arbejdet består i at koordinere bæredygtigheds- indsatsen i projekterne, og indgå i samarbejde. Tegnestuen Mejeriet udbygger til stadighed kompetencerne indenfor bæredygtighed.

DGNB er den certificeringsordning, der fremover vil blive den . Her vil Henning have fokus på bæredygtighed i et helhedsperspektiv og på projekternes økonomiske, . Vi har nu dokumentation på, at kunne rådgive og vejlede om certificeringer. Vi arbejder med LCA og LCC analyser og går gerne i dialog omkring projekter, som . Skanska har valgt at uddanne sin egen DGNB – konsulent , der vejleder kunder i systemet og mulighederne i bæredygtigt . DGNB er en international bæredygtighedscertificering, der har til formål at fremme bæredygtighed i det byggede miljø. DGNB konsulent og havde dermed bestået eksamen efter endt uddannelses- og kursusforløb.

I Danmark er det muligt at certificere forskellige typer bygninger, både eksisterende og nye samt byområder. Alle certificeringer er tilpasset danske forhold og krav. Lavenergi og grøn arkitektur er en vigtig del af alle vores projekter. Byggeriet i Danmark udleder mere en af det samlede CO2-udslip.

Derfor ser vi det som vores ansvar at rådgive vores bygherrer om deres muligheder for at bygge energirigtigt.

Vi har solid erfaring med både lavenergi, passivhuse og DGNB.