Den kreative platform

Den Kreative Platform er en forskningsbaseret procesmetode fra Aalborg universitet (AAU) til kreativitet og nytænkning. Uhæmmet anvendelse af viden fra børnehave til arbejdsplads. Vi har fået ny hjemmeside.

Klik her for at komme til den nye side. Denne hjemmeside bliver ikke opdateret mere. Den kreative platforhorisontal tænkning.

Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication from Aalborg University. Citation for published version (APA):. Den har den egenskab, at den udvikler elevernes kreativitet, mens de arbejder eller bliver undervist.

Håbet er at antologien kan inspirere dig til at ændre din undervisning, rådgivning, vejledning eller anden form for interaktion med eller mellem mennesker. Bidragene til denne antologi er mangfoldige i forhold til . Med andre ord en tilstand hvor deltagerne er fuldstændig trygge med hinanden og situationen. Er motiverede og har lyst til at deltager fuldt og helt.

Kan koncentrere sig helt og holdent om processen uden forstyrrelser. I en tid med konstante ændringer i samfundet og i organisationer, er der behov for nytænkning og kreative løsninger til hverdagens udfordringer. Dette kursus arbejder med afsøgning af nye muligheder, leger med nye ideer og arbejder grundlæggende med anvendelse af viden. Introduktion til centrale elementer i brugen af den Kreative Platform. Platformen er så at sige et metaforisk mødeste hvor det er let for deltagerne at mødes og indgå i en skabende proces, hvor kreativitet defineres som uhæmmet anvendelse af viden.

På platformen opbygges gradvist den fornødne tryghed til at turde, koncentration til at kunne og motivation til . Post-print: Den endelige version af artiklen, der er accepteret, redigeret og fagfællebedømt (peer-review) af udgiveren, men uden udgiverens layout. Platformen er baseret på de fire principper: ingen oplevet bedømmelse, parallel tænkning, opgavefokus og horisontal tænkning. Type: Tidsskriftsartikel. Rune Osmundsen , Søren Hansen, Christian Byrge.

Idéen er, at den kreative proces også udvikler deltagernes evne til at være sig selv. Vidensanvendelse, nærvær og energi – læring uden bedømmelse. På den måde frigøres deres engagement og mulighed for at deltage med deres viden, . Ann-Merete Iversen, Anni Stavnskær Pedersen, Volker Bunzendahl. Det er små lege der foregår på gulvet.

Målet med 3D cases er at skabe fokusering på det, der skal ske efterfølgende samt at opøve de nødvendige kompetencer til at kunne . Den har til opgave at facilitere kreative processer for studerende og erhverv, gennem opstilling af en række rammer for en sådan proces.

HowToWin er et specialiseret konsulenthus, som arbejder med kreativitet, innovation og radikal nytænkning via forskellige processuelle metoder og tilgange.