Dansk biavlerforening etiketter

Danmarks Biavlerforenings honningetiketter betyder honning af god kvalitet. Den er et kvalitetsstempel, der fortæller køberen, at han står med en honning af høj kvalitet i hånden. Det er en ren, dansk honning, som er behandlet. Påtryk af stregkode kan fravælges og evt.

Guldetiketten X cm. Der tilbydes kun ganske få andre typer af honningetiketter på det danske marke og derfor er andelen af biavlere, som bruger andre etiketter , forholdsvis lav og endda svagt faldende.

Små etiketter med Dansk Biavlerforening logo Den lille etiket med DBF logo. Kan fint benyttes til de små glas hvor der ikke er plads til de andre typer etiketter. Det sikrer, at nye medlemmer kan få det mest. Anvender du foreningens etiket på din honning, er du samtidig dækket af en produktansvarsforsikring. Honningslynger til kr.

Foreningens registrerede etiket er en honningetiket med det registrerede bomærke. Etiketten må kun anvendes ved mærkning af dansk honning af god kvalitet, der opfylder de gældende. Her annonceres nyt og brugt materiel.

Et par temahæfter om året med mange forskellige, aktuelle emner inden for biavl.

Vi har kun én gang fundet en honning solgt som dansk honning, der havde et indhold af fluvalinat. Men det var sandsynligvis ikke dansk honning og indholdet var langt under grænseværdierne. DANSK HONNING OG VOKS ER FRI FOR RESTER AF LÆGEMIDLER. Hvert glas forsynes med en etiket fra Dansk Biavlerforening , der står inde for honningens kvalitet. På låget sidder en særlig etiket , så forbrugeren kan se, at honningen kommer direkte fra biavleren.

Bierne virker dog ikke særlig taknemmelige over for deres biavler. Hver dag får John Svarre mindst et stik . Projektbeskrivelse: Dette projekt handler om at udvikle en ny dansk nicheproduktion af pollen og propolis. Der laves en markedsføringsstrategi med standard emballage, etiketter og informationsmateriale. Varroabehandling nu i december – hvis det ikke er gjort. Oxalsyredrypning er en vigtig del af vores varroa-bekæmpelsesstrategi, som en yderst effektiv behandling.

Metoden virker absolut bedst når bierne sidder i vinterklynge, hvor der er ingen eller kun meget lidt yngel i bifamilien. Alle danske biavlere bør gennemføre. Jer der har bestilt de nye transparente etiketter , med eget design ? De bliver lavet ved Degn.

Ved produktion af etiketter med personligt præg, kan leveringstiden være op til 3-uger, da indkomne bestillinger samles i puljer. Viborgegnens Biavlerforening samler biavlere om en fælles interesse for bier, honning, natur. Rensning af bunde: Har du talt dine bier.

Etiketter på honning: Krav, forsikring, flydende honning. Mini-kursus: Sådan laver du låg- etiketter. Parkering i Risingskolens skolegår indkørsel ad Glentevej nærmest Risingvej, og indgang der, hvor der står Administration. Undervisere: Rune Møller .