Cellulosefortynder 5 l

Vi har altid den rigtige pris og måneders returret. Køb CELLULOSEFORTYNDER 5L online på harald-nyborg. Altid stort udvalg i husholdningskemi og husholdning hos Harald Nyborg.

Desuden kan fortynderen bruges til rensning af malergrej, affedtning . Cellulosefortynderen kan anvendes til fjernelse af græspletter, harpikspletter og fedtpletter samt graffiti fra træværk. Farvehandel med faguddannet personale med mere en års erfaring.

H3Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. H3Kan forårsage irritation af luftvejene. H3Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Kan ligeledes bruges til at rense pletter af harpiks, fedt samt græs.

Afrensning og fortynding i forbindelse med malerarbejde. Fjerner også pletter på tøj fra harpiks, græs, fedt og grafitti på træværk. Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket: Fare. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene (H304).

Meget brandfarlig væske og damp (H225).

Fortynder til maling og affedter inden maling. Fjerne græspletter, fjerne harpikspletter. Forårsager hudirritation . Blandingsprodukt af opløsningsmidler, bl. Tryk her for at læse mere. Du kan få oplyst forhandler på tlf.

Fremkald ikke opkastning. Skyl straks munden og drik derefter rigeligt vand. Giv aldrig noget i munden på en. BORUP CELLULOSEFORTYNDER. Miller Acetone er særdeles effektiv mod pletter af plast- og celluloselim, neglelak, rester af klistermærker og læderfarve.

Efter brug af celluloselak, fernis,. ADR-klasse, Se gældende sikkerhedsdatablad. Faremærkning, Se gældende sikkerhedsdatablad. Anvendelsesmuligheder: Fortynding og rensning. Celluloselak og cellulosemaling fortyndes til den ønskede konsistens, følg brugsanvisningen på lakken.

Pletfjerning: Græspletter harpikspletter og fedtpletter.