Brandgardin

En brandgardin är konstruerad för att stängas automatiskt vid signal från brandlarm eller rökdetektor. Tillämpningarna är många: Industrilokaler, statliga och kommunala byggnader, hälso- och . Automatisk vertikalt stängande brandgardin. Avsedd för brandsektionering upp till EI20.

Med sprinkling kan EI1uppnås.

Aluminiumbelagd duk Heliotex EWfinns som option – där vi med ett kort avstånd till brännbart material uppfyller kraven för EI60. BRANDGARDINER I BRANDKLASS E, EW, EI. Alternativt kan en fristående rök- och temperaturdetektor anslutas direkt till styrlådan. Brandgardiner som säkrar och skyddar mot brand.

Brand- och rökgardiner monteras där det ställs brand- eller rökkrav på en öppning som en cell, en sektionsvägg eller en yttervägg. När brandlarmen löser ut, antingen lokalt via ett röklarm eller via en brandlarmcentral, stängs brand- och. Vi giver dig det bedste tilbud på brandgardin.

Effektiv beskyttelse af dine varer.

Dette brandgardin rangerer blandt de sikreste på markedet. Brandavskiljande gardiner är ett alternativ till andra byggnadsdelar som skall begränsa brand och rökspridning i en byggnad. Installationen tar liten plats är enkel att monter . Montering og levering af brandgardin til erhverv – Nordisk Portsikring er din specialist i tyveri- og brandsikring – Ring idag. DAN-doors har utökat sortimentet till att även omfatta brandgardiner som kännetecknas av sin höga motståndskraft mot eld och sin smidiga installation.

Utformningen är enkel och brandgardiner kan därför utan problem anpassas till de flesta byggprojekt samt modern . EIopfylder højeste brandkrav og er det mest fleksible på markedet. Vi hjälper dig att hitta rätt produkter. Plastal i Simrishamn fick produkten till sitt lager. När brandlarmet utlöses, aningen lokalt via en rökvarnare eller via en brandlarmscentral stängs rökgardinen. Systemet är konstruerat . GITTERFLEX anvender gardiner fra den tyske producent Stöbich, som er førende indenfor brandduge.

GITERFLEX brandgardin er. Sikring mod røg og flammer i samme løsning. Firescreen produkterne vil i tilfælde af brand- eller .