Arkitekt optagelse

På uddannelsen lærer du at designe bygninger, byområder og landskaber. Søg om optagelse på bacheloruddannelsen. Bliv en del af et internationalt, kreativt studiemiljø.

Lov om begrænsning af dobbeltuddannelse. Læs mere på Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside. Her kan du læse om hvilke eksaminer der er adgangsgivende og de andre krav vi stiller for at du kan søge optagelse og deltage i optagelsesforløbene til arkitekt – og designuddannelserne.

Har du læst om hvordan du søger ind? ADGANGSKRAV OG OPTAGELSE. I tvivl om hvorvidt du opfylder kravene? OPTAG AF ANSØGERE MED ANDEN UDDANNELSESBAGGRUND END ARKITEKT.

I Danmark er arkitektuddannelsen fra . Selvom uddannelsen til arkitekt ikke specielt målrettet mod materialet træ, rummer den rige muligheder for at den studerende kan forfølge interessen for. Det gælder BÅDE aflevering af hjemmeopgave OG oprettelse af digital ansøgning på optagelse. I menuen ude til højre finder du din vej til optagelse , trin for trin, for både arkitekt – og designuddannelsen.

Arkitekt – en af træets uddannelser.

Vores anbefaling til dig er at få ordnet det formelle spor . Det være sig grafisk design, industriel design , mode design, tekstil design eller arkitektur, så er det ikke let. Men hvor kan du komme ind? Hvilke designuddannelser er sværest at komme ind på?

Og hvad skal du kunne for at komme ind? Nu er det ikke fordi jeg kender . Læs om hvilke generelle såvel som specifikke adgangskrav og sprogkrav der skal opfyldes for at kunne søge optagelse på AU. Så kræver det en forståelse af arkitekt fagets sprog og metoder, hvis du vil klare hjemmeopgaven og optagelsesprøven. Vi kan ikke trylle, men hvis du i forvejen er tændt på arkitektur, elsker at tegne eller på anden måde.

Blandt de uddannelser, hvor efterspørgslen er størst, findes arkitekt – og journalistuddannelserne. I år er det kun lykkedes af ansøgerne at få en studieplads på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Århus og København, mens 2 af ansøgerne har fået et ja fra Journalistik på Syddansk Universitet. Studiepraktikken afholdes gange i uge 43: 1. Officielt navn på optagelse.

Det betyder, at man skal vide noget om arkitektoniske discipliner for overhovedet at blive optaget på skolerne. Samtidig har skolerne offentliggjort, at de skærer kraftigt ned på optaget over de kommende år. Emilie Nieves havde lyst til at læse til arkitekt , men hun kendte ikke faget så godt.

Derfor helliger hun lige nu seks måneder af. Da journalisten antyder, at hun har turdet være meget anderledes i sin besvarelse, fordi hun er sikret optagelse , smiler hun bare og siger: Altså, sådan har jeg virkelig ikke tænkt.

Adgangskvotienter må ikke forveksles med adgangskrav. Det viser tal for årets optagelse , som Uddannelses- og Forskningsministeriet netop har offentliggjort. Tallene viser, at det studie hvor flest ansøgere bliver afvist, er det Kongelige Akademis arkitekt -linje, som har afvist procent af ansøgerne, Medie- og Journalisthøjskolen, som har afvist procent, og .